HR EN

Održivi razvoj

Održivi razvoj

Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš, zaštita prirode od onečišćenja te promicanje svijesti o održivom razvoju u fokusu su poslovne politike IGM Šljunčare Trstenik d.o.o.

U kreiranju politika našega poslovanja osobita se važnost pridaje području društvene odgovornosti i brige za okoliš, te podupiranju i provedbi razvoja koji uravnotežuje gospodarski rast s odgovornošću prema društvenoj zajednici i okolišu.

Svojim djelovanjem nastojimo objediniti sve ključne komponente; komponentu zaštite okoliša, socijalnu kao i ekonomsku komponentu. Jedan od projekata koji svjedoči tome je projekt sanacije eksploatacijskog polja «Abesinija» koje će po završetku eksploatacije postati zona sporta i rekreacije, stanište ptica i ribogojilište.

Budući da je misija IGM Šljunčare Trstenik d.o.o. pravedno koristiti potencijale prirode u korist čovjeka i potencijale čovjeka u korist prirode, 2008. godine tvrtka je postala član Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR).

Zaštita okoliša

Zaštita i briga o okolišu neizostavan je segment u razradi i provedbi svakog od naših projekata

Primjenom odgovarajućih aktivnosti i mjera u cilju očuvanja okoliša štitimo prirodna staništa biljaka i životinja na području eksploatacijskih polja.

Zaštita na radu

Dobrobit zaposlenika ključ je svakog uspješnog poslovanja

Angažiranjem vrhunskih stručnjaka s područja zaštite na radu, osiguravamo svojim djelatnicima sigurnost i nesmetane uvjete za rad te svakodnevno postupamo s ciljem eliminacije potencijalnih opasnosti.

Donacije i sponzorstva

U okviru aktivnog provođenja politike društveno odgovornog poslovanja, spremno se odazivamo u svim prilikama podržati humanitarne projekte i programe zajednice u kojoj djelujemo

Podupiremo programe za pomoć djeci, provodimo donacijske projekte za škole te druge organizacije i udruge lokalne zajednice u kojoj djelujemo.