HR EN

Proizvodi

Frakcija 0/4 mm (pijesak)

  • deklarirana kao Agregat za beton
  • višestruke namjene; koristi se između ostalog za izradu glazura